עגלה

My Cart

תנ”ך ישראל המפואר – P.U חום

אתם בוחרים מה יהיה כתוב על כל חזית הספר וכן את שם התנ”ך! תנך מיוחד בגודל 17/12 ס”מ באותיות ברורות ומאירות עיניים. סדר ועימוד חדשים בנייר משובח + מפות צבעוניות. אושר ע”י המחלקה לאישור ספרי לימוד ופורסם בחוזר המנהל הכללי נ”ה/9 *בהזמנה בכמויות ניתן לשנות את שם התנ”ך כפי בקשת הלקוח

100.00