עגלה

My Cart

תהילים “עטרת מנחם” בתרגום עברית – רוסית

תהילים באותיות גדולות ומאירות עיניים וכדי לזכות את אחינו העולים אשר מקרוב באו ואותם פזורים בתפוצות שאינם קוראים בעברית, הוספנו את התהילים באותיות קירליות (רוסית), זה לעומת זה לקרב ליבם לאבינו שבשמים.

50.00