עגלה

My Cart

קלף 10 ס”מ – מהודר

קלף לבית המזוזה הנכתב ע”י סופרים יראי שמיים בקדושה ובטהרה עם כל רמות ההידור.

220.00