עגלה

My Cart

פאר הקידוש המפואר – P.U לבן זהב

ספר קידוש מיוחד במינו ומרהיב ביופיו הכולל: קידושים לשבת ולכל חגי ומועדי ישראל למנהג הספרדים והאשכנזים. בשילוב שירים, פיוטים וברכת המזון. בכריכת P.U ובשילוב לוחית גביע זהב. הספר משולב בלשוניות דירוג לפי נושאים.

100.00