עגלה

My Cart

סליחות מבוארות תרחם ציון – הרב מוצפי

סליחות תרחם ציון / הרב בן ציון מוצפי. הספר “סליחות תרחם ציון” הלכות פסוקות הנהגות ישרות, מנהגים טהורים, וארחות חיים. בתוספת ביאורים נפלאים וממקומות חצובים ממעיינות טהורות. וגאוני הפוסקים ראשונים ואחרונים. והמקובלים המובהקים על סדר הסליחות. ונוסף לו מחידושים, תשובות והארות.מאת אדוני אבי זיע”א.

65.00