עגלה

My Cart

סידור עבודת השם – לבת ישראל פרחים

סידור לבת ישראל כולל תהילים ותפילות שונות לעת מצוא, משולב בפסקי הלכות באותיות מאירות עיניים, כולל כתר מכסף.