עגלה

My Cart

סידור כוונת הלב לבת ישראל בינוני – P.U

הסידור המפורש “כוונת הלב” לפי מנהגי הספרדים ועדות המזרח, כולל כל התפילות לימות החול, השבת ויו”ט, עם פרוש וביאור נפלא על דרך הפשט, המלוקט מתוך פרושי רבותינו.

80.00