עגלה

My Cart

סט מחזורים “כונת הלב” בכריכת P.U – חום

המחזור המפורש כוונת הלב – כולל פרוש נפלא על דרך הפשט, בתוספת הערות רבות והקדמות מאירות לכל פרק בתפילה.

350.00