עגלה

My Cart

סדר הבדלה מפואר בתוספת בשמים

סדר הבדלה מפואר בתוספת בשמים. (ציפורן)

בקשה למוצאי שבת. סדר ההבדלה. ברכה אחרונה. וברכת המבדיל.

גודל: 10.5X15.5 ס”מ

5.00