עגלה

My Cart

מעשי אבות – ביאור לפרקי אבות כ. קשה גדול

ספר מעשי אבות ביאור למסכת אבות, ותאור קורות חיהם ופועלם של התנאים המופיעים במסכת בצירוף מעשיות רבות מהתלמוד

75.00