עגלה

My Cart

מזוזת פולימר בטון ומהודרת – שיש לבן

מזוזת פולימר בטון גדולה ומהודרת דמוי שיש לבן – 20 ס”מ

180.00