עגלה

My Cart

טלית צמר תשבץ – שחור

100% צמר – טלית כולה צמר

ללא חשש שעטנז

כביסה בניקוי יבש בלבד

300.00550.00

מוצרים נוספים