עגלה

My Cart

הגדה מפוארת כוונת הלב – כ. קשה לבן

הגדה של פסח כונת הלב גדול כריכה קשה
עם ביאורים והסברים פשוטים, כותרות ומנהגים.
אותיות מאירות עיניים, מסודר למופת ונוח מאוד.

50.00